1

Всеукраїнська програма “Демократична школа”

Програма освіти для демократичного громадянства і прав людини

14 грудня 2016 року Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію реалізації державної  політики   у       сфері реформування   загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року. В Концепції зазначено, що усе життя Нової української школи буде організовано за моделлю поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей. У формуванні виховного середовища братиме участь увесь колектив школи. У закладах буде створюватися атмосфера довіри, доброзичливості, взаємодопомоги і взаємної підтримки при виникненні труднощів у навчанні та повсякденному житті.

 Необхідність розвитку демократичного середовища і демократичної культури в школі, демократія і права людини через партнерство з батьками і громадою, можливість практикувати принципи демократії і прав людини на практиці – основа демократичного громадянського виховання, яке впроваджується в навчально-виховному процесі, демократичному шкільному середовищі і шкільному врядуванні.

 Всеукраїнська програма «Демократична школа» реалізовується  норвезькою неурядовою організацією  Європейського Центру  ім. Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи з метою підтримати системні реформи у сфері середньої освіти в Україні. Трирічна програма  “Демократична школа” спрямована на поглиблення культури демократії у школі шляхом підтримки демократизації та децентралізації шкільного врядування, пропагування державно-громадського партнерства і розвитку демократичного середовища у школі, а також сприяння організації навчально-виховної роботи на принципах Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства і прав людини.

Структура Програми передбачає поглиблення діалогу між різними регіонами України через налагодження партнерських зв’язків між школами.

       1 лютого 2017 року в Києві відбулась конференція-відкриття другого циклу Програми, до участі в якій були запрошені директори шкіл, тренери та співорганізатори.  До мережі Програми «Демократична школа» приєдналися ще 42 навчальні заклади з усіх регіонів України, серед них і наша – Зеленогірська ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Ільніцька Л.О.).

Павло Хобзей, заступник міністра освіти і науки України, у своєму виступі на конференції зазначив, що провідна роль у зміні культури навчального закладу в процесі побудови нової української школи належить директору. Він також звернув увагу, що Програма допомагає будувати демократичний навчально-виховний процес на основі ціннісного і наскрізного підходу через побудову партнерств та демократизацію відносин у       школі.
Ана Перона-Ф'єльдстад, виконавчий директор Європейського центру імені Вергеланда, побажала успіху керівникам навчальних закладів другої хвилі у їхній ролі «агентів змін» з втілення на практиці цінностей прав людини, демократії та верховенства права.

Експертка Ради Європи і старша тренерка Програми «Демократична школа» Мажена Рафальска, наголошувала на ключовій ролі шкільної автономії у вихованні вільних та відповідальних громадян, а також важливості розбудови реальної автономії в школі, «автономії в головах» — готовності шкільного колективу брати на себе відповідальність за розвиток навчального закладу та на практиці розбудовувати шкільну автономію «зсередини».

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія Нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.

16387133 1423784450989103_1059836563146391692_n


16387286 1423784447655770_6715142429539452570_n


16387408 1423784454322436_1527160436943711728_n


16473312 1423784330989115_6270818448360492566_n


16387418 449923312064638_3334803827506064932_n